Россия, Санкт-Петербург
Поставка Монтаж Обслуживание
Читайте нас:
Прайс

 

Котлы завода Unical c подключаемой газовой

FOTO FOR SITE
 
и жидкотопливной горелкой
 
011
Проектирование
20151104__151839
Монтаж
 Osby_Parca_Trio-1

Доставка

3-1
 
 
technica-boiler_009
Обслуживание
BMKU 03
 

GTP-A

OSBY GTP-Å

Anga med olja/gas eller pellets, 0,75–12 MWOsby-Parca-GTP-Å-Svenska-LOW
Självcirkulerande eldrörsångpanna
GTP-A ar en mycket palitlig och robust pannlosning som genererar anga
for konstant saval som varierande uttagsbehov, utover detta kan pannan
justeras for valdigt korta responstider. Pannan kan fungera i 24/7-lage eller
startas och slackas for att fungera exempelvis bara under arbetsdagen.
Konstruktionen bestar av ett liggande tryckkarl i trestraksutforande som
ar isolerat med 150 mm mineralull och tackt med vitlackerad Alu-Zinkplat.
Forbranningen sker i eldroret, darefter vander rokgaserna i vandkammaren
och passerar genom forsta och andra tubstraket. Rokgasutslappet ar
placerat i pannans bakande.
Hela eldroret, samt vandkammaren och brannarinfastningen, ar vattenkylt
och elastiskt inspant mellan angpannans gavlar.
Denna finess tillater eldroret att expandera, vilket medfor
att murning i vandkammaren inte behovs. Som standard
anvands 4 mm gods i rokgastuberna, vilket okar konstruktionens
styrka och livslangd avsevart. For att undvika sprickbildning i
vandkammarens tubandar forsanks tuberna och
svetsas plant med vandkammargaveln. Pa bilden
till hoger illustreras detta.
Osby Parca anvander endast komponenter producerade
av valrenommerade tillverkare, saledes
kan vara kunden kanna sig sakra att aven de
produkter som inte tillverkas av oss, till exempel
brannaren till GTP, ar av lika hog kvalitet som
pannorna.
Da man arbetar med anga ar vattenkvaliteten
mycket viktig, delvis darfor att orent vatten ger
oren anga, vilket inte far forekomma inom exempelvis
livsmedels- och lakemedelsprocesser,
men aven darfor att orent vatten frater pa roren
och tryckkarlet, vilket medfor mer slitage och
hogre underhallskostnader. For att undvika detta
maste erforderlig vattenreningsutrustning installeras.
Med utgangspunkt i analysprotokoll eller
vattenprov kan Osby Parcas saljare ge forslag pa
lamplig utrustning for vattenbehandling.